symbole prawa

W życiu dochodzi do wielu różnych sytuacji. Część z nich wymaga poproszenia o pomoc adwokata. Trafna diagnoza problemu i rada od skutecznego adwokata z Olsztyna, czyni napotkane trudności prostszymi do rozwiązania oraz pewność, że cała procedura zrealizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Adwokat — charakterystyka zawodu

Wielu osobom adwokat kojarzy się wyłącznie z salą rozpraw i obroną swoich klientów przed zarzutami prokuratora. Z jednej strony to prawda, ponieważ jest to jeden z elementów pracy kancelarii adwokackich. Jednak nie jedyny.

Do zadań pracy adwokata należy przede wszystkim:

 • udzielanie pomocy prawnych;
 • wspomniana obrona oskarżonych w sprawach karnych;
 • występowanie w imieniu klienta przed sądem w sprawach cywilnych;
 • występowanie w imieniu klienta przed innymi instytucjami;
 • konsultacja pod kątem prawnym i tworzenie umów, statutów oraz innych dokumentów.

Adwokat — specjalizacje

Przepisy prawne, z którymi obecnie mamy do czynienia tworzyło się od wieków. Wszelkie nowelizacje, zmiany, czy nowe przepisy rozbudowują cały system prawny obowiązujący w państwie. Stąd też adwokaci często dzielą się na konkretne specjalizacje, które sprawiają, że w swojej branży jest skuteczniejszy ze względu na wysoki stopień wiedzy i zgłębiania wiedzy zawartej w danej specjalizacji.

Kancelaria adwokacka obsługuje zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne. W przypadku wspomnianych podmiotów, najczęściej obszar pracy adwokata skupia się wokół:

 • prawa handlowego;
 • prawa finansowego;
 • prawa administracyjnego.

Z reguły jest to pomoc przy zawieraniu oraz konstruowaniu umów, doradztwo w kwestiach związanych z podatkami, pomoc w zawiązywaniu spółek i ogólna bieżąca obsługa klienta.

Natomiast pomoc dotycząca osób fizycznych może dotyczyć:

 • prawo cywilne;
 • prawo rodzinne;
 • prawo karne.

Na mocy wystawionego przez klienta pełnomocnictwa, adwokat wyznaczony z ramienia kancelarii prawnej, reprezentuje go przed sądem lub inną instytucją.

Skuteczny adwokat — cechy dobrego prawnika

Skuteczna kancelaria adwokacka z Olsztyna, to prawnicy, którzy charakteryzują się wszelkimi cechami pożądanymi w tym zawodzie. Należy do nich szereg następujących cech i umiejętności:

 • dobra pamięć;
 • logiczne myślenie i kojarzenie szczegółów;
 • łatwość wypowiadania się;
 • cierpliwość, wytrwałość i inteligencja;
 • dobra ocena sytuacji;
 • dociekliwość;
 • odporność psychiczna;
 • umiejętność słuchania i wyciągania wniosków.

To tylko część ważnych cech charakteryzujących dobrego prawnika. Skuteczny adwokat z Olsztyna to również wysokie kompetencje połączone ze stale poszerzaną wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz ich aktualizacji. Ważny jest oczywiście profesjonalizm w obsłudze klienta, który dotyczy niezależności w działaniu, bez wpływu na wykonywaną pracę przez osoby trzecie. To niezwykle istotne, aby adwokat bazował wyłącznie na swojej wiedzy i doświadczeniu, a jedyną osobą, która może wpływać na jego działania, jest jego klient, którego adwokat jest pełnomocnikiem.

Dyskrecja i lojalność to również podstawowe cechy, które pozwalają zaufać klientom dla kancelarii adwokackiej z Olsztyna. Wszystkie ustalenia zachowywane są wyłącznie między adwokatem, a klientem. Każdy pełnomocnik działa tylko i wyłącznie w interesie swojego klienta podporządkowując ochronę jego praw, wykorzystując przysługujące mu środki prawne.

Reasumując, tylko wybór skutecznej kancelarii adwokackiej z Olsztyna gwarantuje uzyskanie obsługi z zachowaniem najwyższych standardów połączonych z fachową wiedzą i odpowiednim doświadczeniem.